sk


 

 

. .HO´OPONOPONO  .

 

 

 

..Hawaiský postoj k životu človeka..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Národy Pacifických ostrovov sú známe

veľmi zaujímavým prístupom k životu.

 

Pamätám si, ako som v nejakej knižke čítal

o strete myslenia domorodcov a Európanov,

kedy si pri objavovaní Pacifiku Európania na svoje lode

brali aj domorodcov, čo sa neobišlo

bez následných vznikov partnerských vzťahov.

 

Keď sa mala loď dostať do problémov,

Európania žili v strachu z blížiacej sa hrozby,

ktorá ich stretne o pol roka.

Vtedy jedna domorodka povedala Európanovi:

„Nedokážem pochopiť,

prečo si vy belosi ničíte život čakaním na nepríjemnú udalosť,

ktorá je ešte ďaleko, namiesto toho, aby ste si ho dovtedy užívali.

 

 

 

 

Znie to pre nás trochu nepochopiteľne,

ale žitie „tu a teraz“ je naša trvalá šanca

 

 

a „nadhľad“ či postoj „nad vecou“  

  

 

dáva určite väčšiu šancu na riešenie   

 

ako podľahnutie trýznivým starostiam,

ktoré si vieme spoľahlivo vyrobiť väčšie

ako je reálna hrozba.

  

Obyvatelia Hawaiských ostrovov žijú život tu

a teraz a berú ho ako ide.

 

Je to spôsobené najmä tým, že žijú na vulkanických ostrovoch

a ich prostredie je v permanentnom vývoji.

 

Vulkán neustále ničí jednu časť ostrova a vytvára novú.

Nedá sa proti tomu nič robiť.

 

 

 

 

 

Ľudia v istom zmysle bezprostredne

žijú v blízkosti neustálej prírodnej katastrofy

a berú to ako fakt.

 

 

 

My vidíme ich bezstarostné usmiate tváre,

očarujúce tance, zaujímavé zvyky a kultúru.

 

Ale čo je za tým?

 
   

 

 Život v takýchto podmienkych ich priviedol

k vnímaniu skutočných životných hodnôt.

 

Napriek tomu, že v ich prípade

je Príroda tvorcom aj ničiteľom ich životného prostredia

existuje u nich paradoxne

vysoké vnímanie osobnej zodpovednosti

za všetko, čo sa v ich Živote odohrá.

 

Keď som sa k tomuto postoju dostal prvý krát,

nevedel som, ako mám prijať 100 % zodpovednosť

za všetko, čo ma v mojom živote obklopuje.

 

 

Neskôr som zistil,

že ide o jednoduché prijatie okolností,

prijatie vlastnej zodpovednosti samého pred sebou:

 

Nie práve "je to moja vina"

 

             ale:

 

"môžem si za to sám/sama".

 

 

Situácia sa tým v okamihu zmení.

 

Ohromné.

 

Slová vypovedané, alebo dokonca iba pomyslené,

majú obrovskú moc.

 

Fungujú či im veríte alebo neveríte.

 

Či ich cítite alebo necítite.

 

Je to také jednoduché a pri tom také silné.

 

Nepochopiteľné.

 

Kto neskúsi, neuverí.

 

Skúsil som a aj tak nechápem  :- )))

 

Ale už VIEM.

 

Šamanské vedenie tvrdí,

že civilizácia nás núti snívať sen, ktorým si nás podmaní.

 

Komerčné hodnoty vraj tvoria MATRIX, ktorý nás väzní.

 

Ale už ranné náboženstvá vedeli,

že Kráľovstvo nebeské existuje už tu na Zemi.

 

Je to „obyčajný“ akceptujúci prístup k životu,

zaujatie postoja v konkrétnych situáciách.

 

   

 

Nech sa páči,

 

Vitajte na ostrovovoch HAWAI :- )

 

ALOHA - OE  :- ) 

 

 

 


 

 

 

Tu stále svieti slnko,

stále sa trbliece na vlnách mora.

Vietor sa stále preháňa v pralese.

Ľudia sa tu stále usmievajú

a stále majú radosť zo Života.

 

Pretože ŽIJÚ a sú za to vďační.

 

Aj keď ich boli zub - pretože vedia,

že tí ktorí nežijú nemajú právo na bolesť :- )

 

 

Aj keď musia pracovať, pretože tí,

ktorí nežijú, nemajú právo pracovať :- )

 

 

Aj keď majú starosti, pretože tí,

ktorí nežijú nemajú právo na starosti :- )  

 

 

 

Toto je VOĽBA.

 

 

 

 

 

 

 

 

Milujem ťa,

 

 
ospravedlňujem sa, 

 

odpusť mi to prosím ťa,

 


ďakujem ti.

 
 

 

 

 

Mám ťa rád, Ľúbim ťa, Milujem ťa 

Ospravedlňujem sa, Prepáč mi to, Je mi to ľúto 

Odpusť mi to prosím ťa, Odpusť 

Ďakujem ti, Ďakujem, Ďakujem

   

 

 

Čistenie

 

 

Keď hovoríš tieto slová, čistíš sa.

 

Ak máš problémy, spýtaj sa:

 „Čo vo mne je príčinou týchto problémov?

 

Čo vo mne spôsobilo, že sa v mojom živote objavil:

 

 

 - tento človek  

 - tieto problémy

 - tieto ťažkosti

 - táto porucha zariadenia

 

Je to preto, lebo vo mne je „nečistota“,

ktorá tiež tvorí môj „vnútorný profil“ ktorý tento problém pritiahol.

 

Ak sa budem čistiť a vyčistím nečistotu,

stratí sa aj problém v mojom bezprostrednom alebo vzdialenejšom okolí.


 

 

Ak vyčistím nečistotu v sebe dokonale, zmizne na celom svete.

 

 

 

Problémy sú spomienky, ktoré sa prehrávajú.

  


Sú to programy a nie sú iba naše.

 

Čistením sa oslabia, stratia moc a stratia sa,

pretože sú negatívne a my ich prestaneme živiť negatívnymi emóciami.

 

Čistenie zároveň uvoľňuje priestor v človeku,

ktorý predtým obsadzovali programy

a vytvára nový, ktorý Božstvo zaplní, obsadí Láskou.


 

 

Inšpirácia

 

 

Čistenie zabezpečuje, že sa potom dostávame do kontaktu,

získavame vzťah, dostávame sa do svojho vnútra,

ku svojmu skutočnému Ja, ktoré je naším pravým Ja.

 

Je naším stavom „0“, našim vnútorným prístavom,

bez nečistôt, ktoré vo svete existujú a prežívajú,

bez záťaže negatívnymi programami,

tam, kde je všetko jasné a dokonalé,

kde je iba Dobro, Láska, Spokojnosť a Radosť.

 

 

Je tiež veľmi zaujímavé,

že tu máme bezprostredný prístup

k skutočnej Inšpirácii a Kreativite.

 

 

K čomukoľvek,

k tým najlepším riešeniam v akejkoľvek oblasti.

 

Už nie je potrebné špekulovať, kombinovať, premieňať.

 

Inšpirácia poskytuje tie najlepšie hotové riešenia.

  

 

 

Pôsobenie

 

 

Čistenie je možné vykonávať kedykoľvek, neustále.

 

Aj v prípade, ak konkrétny problém práve nemáme.

Nejaký v okolí alebo u nášho blízkeho sa ale vždy nájde :- )

 

Neustále si môžeme hovoriť tie slová.

 

Je to ako naša vnútorná Motlitba.

 

Stáva sa pre nás Vedením v našom každodennom čase.

 

Je Lanom, ktoré nás púta k tej správnej ceste.

 

Ak tie slová neprežívame, necítime ich tak, ony pracujú aj tak.

 

 

Slová pôsobia,dokonca aj keď im neveríme.

 

 

Časom príde aj precítenie.

Časom príde aj uskutočnenie.

Časom príde aj naša dôvera v tieto slová.

Naša viera v tieto slová.

 

Na očisťovanie môžu byť použité slová, symboly, obrázky, pozitívne veci.

 


 

Voľný priebeh

 


 

Nie je potrebné mať veci stále pod kontrolou.

Netreba mať vždy presný plán.

 

Existujú aj postupy, možnosti a riešenia pre daný účel

- ďaleko lepšie ako si len vieme čo i len predstaviť.

 

 

Dôvera v Inšpiráciu prináša najsprávnejšie riešenie.


 

Čistime existujúcu situáciu,

Predstavme si, ako by sme chceli aby sa situácia vyvíjala,

a nechajme veciam Voľný priebeh.

 

Môžeme žiť Život bez hraníc.

 


 

Zodpovednosť prináša právo

 

Čistenie nás privádza k zodpovednosti za všetko,

čo nás dennodenne obklopuje. 


 

 

Prijímame zodpovednosť za všetko, aj za situácie a okolnosti,

za ktoré nemôžeme niesť absolútne žiadnu zodpovednosť.

 

 

Podľa tohto modelu sme si celý svoj život vytvorili my sami.

A preto zaň tiež nesieme zodpovednosť my sami.


 

 

Ak ale dokážeme prijať, že sme si ho vytvorili my sami,

máme potom aj právo zmeniť ho podľa našich predstáv.


 

 

Ak si uvedomíme, že sme ho vytvorili my sami,

uvedomíme si, že ho môžeme aj zmeniť my sami.

 

 

Pravidlá mení tvorca pravidiel a zákony mení tvorca zákonov.

 

Náš život sa zmení na nepoznanie. 

 

Za Pozitívne buďme vďační.

 


Negatívne čistime.

 


Umožníme vstup Božstva do nás.

 

 
Vnímajme svoju Inšpiráciu.

 

 
Zmeňme svoj život podľa našich predstáv.

 

 

 

Vitajte v KRÁĽOVSTVE NEBESKOM už tu a teraz  :- )

  

 

Odpojte sa od MATRIXU

 a buďte sami ARCHITEKTI svojich programov.

  


Žite svoj vlastný SNOVÝ PROCES,

v ktorom ste slobodní :- )   

 

 

 

ALOHA - OE  :- )

 

 

 

 

 


Podľa tohto modelu vznikol európsky SOULWORK,

ktorého princípy sú uverejnené na stránke: 

 

www.soulwork.sk