sk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VITAJTE V ITINERÁRI !

 

 

 

 

Pripravil som Vám k nahliadnutiu pár riadkov,

ktoré som zozbieral približne za 15 rokov.

Je to mapa mojej cesty v jednom úseku môjho života.

Sú to úryvky z kníh, časti dokumentov a myšlienky,

s ktorými som sa stretol.

 

Sú to veci z rôznych „súdkov“, ktoré spája trend: „ÍSŤ ĎALEJ“.

 

Preto je to ucelene dokument, ktorý som nazval:   ITINERÁR.

 

Ak ste sa s týmto označením nestretli,  mňa to slovo zaujalo v súvislosti so  súťažou: Rallye Paríž – Dakar, kde si jazdci robia poznámky o trati nasledujúcej etapy, ktorú majú pred sebou. Popis trate je po anglicky: ITINERARY, preto tento názov.

 

Predstavte si, že máte pred sebou trasu, ktorú sa chystáte prejsť a dobré je, keď viete, čo sa Vám na nej hodí: čo sa dá využiť, na čo si treba dávať pozor, na čo treba myslieť, čo sa dá robiť, keď sa dostanete do kaše ..

 

Aká je tá naša trasa?

Veď viete. Poznáte ju najlepšie.

Máte ju pred sebou v každej sekunde.

 

 


Povznesme sa nad oblaky.

Tam je stále slnko alebo mesiac.

Či je na zemi zamračené,

či je búrka, či je hmla,

nad oblakmi je stále jasno.

Niekedy je to iba 800 m nad nami...

 


 


Tu sa budeme venovať:

-  overeným informáciám, postojom, know-how a princípom, ktoré boli osvojené 

pravidlám, poskytujúcich návody riešenia situácií, usmerovania vývoja udalostí podľa vlastného želania a predstáv v reálnom čase

-  aktívnej tvorbe obrazu budúcnosti, ktorý je tvorený a obmieňaný v reálnom čase na základe skúseností, schopností a vlastnej voľby podľa reálnych možností,

-  tvorbe podmienok pre vznik žiadaných situácií a udalostí podľa vlastných predstáv


 

  

 

 

 

Kľúčové slová:

postoje, princípy, návody, riešenia, ovplyvňovanie, voľba, predstavy, želania, vízia, obraz, opora, príhody, humor, aktivita, vytrvalosť, situácie, udalosti, ľudia, priatelia, človek, život, osud, usmerňovanie, bohatstvo, energia, duch, zdravie, postup, vývoj, napredovanie, pozitívny, výsledok

 

 

 

 

 

 

Literatúra:

 


Kafka:                                  Kultúra rozumu a vôle


Carnegie:                             Ako s zbaviť starostí a začať žiť


Hay:                                     Miluj svoj život


Hay:                                     Láska sa rodí v tebe


Carnegie:                             Ako si získavať priateľov a pôsobiť na ľudí


Angelis:                               Tajemství partnerství aneb hodíme se k sobě


Exupéry:                              Citadela


Lauová:                               Kniha čínskych horoskopov


Fischerová, Špúrek:            Hvězdy a osudy


I-GING                                  Kniha premien


Mahdino:                              Najväčší obchodník na svete


Poisant, Godefroy:              Jak myslí milionáři


Canfield, Hansen:                Slepačia polievka pre ľudskú dušu


Exupéry:                              Zem ľudí


Weinstein:                           Pozitívna mágia


Bednár:                                Najväčší géniovia západnej civilizácie


Lowen:                                 Bioenergetika


Lew:                                     Svet bez hraníc

 


 

 

 

 

 

TU SÚ SPOMÍNANÉ ÚRYVKY:

 

 


 

Know-how


-         Viem, že som veľmi silný a nič nenaruší moju spokojnosť

 

-         rozprávam sa s každým len o zdraví, šťastí a úspechoch

 

-         priateľom dávam najavo prečo si  ich vážim, chválim všetko, čo za pochvalu stojí a oceňujem všetko kladné uznaním

 

-         všímam si svetlú stránku veci a upozorňujem na ňu aj ostatných

 

-         myslím na dobro, konám dobro, očakávam dobro

 

-         teším sa z úspechov iných ako z vlastných

 

-         nezaťažujem sa chybami minulosti, žijem pre budúcnosť

 

-         som prívetivý k ľuďom a každého obdarím úsmevom

 

-         stále sa zdokonaľujem a nemám čas na kritiku iných

 

-         som natoľko vyrovnaný aby som nezúfal, prišľachetný na

to aby som sa hneval, prisilný na to aby som sa bál     a preto problémy nemôžu narušiť moje šťastie


 

 

                                   Bohovia v zárodku.

 

Kedykoľvek vychádzate zo dverí, narovnajte sa, neste hlavu hrdo hore a zhlboka sa nadýchnite.

Doprajte si dúšok slnečného svitu, pozdravte svojich priateľov s úsmevom a majte srdce na dlani.

Neobávajte sa že budete nepochopení a nestrácajte ani minútu tým, že by ste premietali o svojich nepriateľoch.

Sústreďte sa uprene na to, čo by ste chceli dosiahnuť a bez toho, že by ste strácali smer, zamierte rovno k svojmu cieľu.

Myslite na veľké a vznešené veci, ktoré by ste radi vykonali a potom ako budú plynúť dni, úplne mimovoľne využijete všetky príležitosti, ktoré vedú k naplneniu vašich cieľov, práve tak, ako berie morský korál z prílivu a odlivu svoju silu k životu.

Predstavujte si, akí chcete byť: schopní, svedomití a užitoční a samo myslenie už vás premení k tomuto obrazu.

Pamätajte, že myšlienka vládne telu. Zachovávajte si správne duševné rozpoloženie. Buďte odvážni, úprimní a milí. Správne myslieť znamená to isté ako tvoriť. Veci prichádzajú prostredníctvom našich túžob a naše úprimné túžby sú  vypočuté.

Stávame sa tým, na čo sa naše srdce upnulo v predstavách.

Narovnajte sa a neste hlavu hrdo hore.

Ste bohovia v zárodku.

 

 

 

my a oni

 

1)           my sami sme sudcami svojho konania, sami musíme posudzovať svoje myslenie a konanie ale tiež niesť za dôsledky zodpovednosť

 

2)           máme právo neposkytovať žiadne ospravedlnenie svojho jednania, jeho motivácia je niekedy trápna, alebo ju ani nepoznáme

 

3)           každý sám má právo posúdiť či a na koľko je zodpovedný za problémy druhých ľudí

 

4)           máme právo meniť svoj názor a nemusíme to nikomu zdôvodňovať

 

5)           máme právo robiť chyby ale byť za ne zodpovedný

 

6)           máme právo povedať ja neviem; nemusíme vedieť všetko, alebo to, čo od nás niekto očakáva

 

7)           musíme sa naučiť robiť aj to, čo sa niekomu nepáči ak je to správne

 

8)           to, čo robí väčšina ľudí okolo nás, nemusí byť ešte správne, alebo to vyhovovať nám

 

9)           nebojte sa nelogických rozhodnutí; ak niekto argumentuje logikou, tak preto, aby vami manipuloval, alebo vzbudil pocit viny

 

10)      naučme sa povedať: ja tomu nerozumiem; máme právo dať si vec lepšie vysvetliť

 

11)      nikto nám nemá právo hovoriť čo je správne; chcú vám vnucovať nejaký názor; ak ho neprijmete, možno sa im nebudete páčiť, ale každému sa zavďačiť nedá


 

 

 

 

 

 

                           AŤ TI PŘINESE ŠTĚSTÍ !

 

          Stařenka přišla jednoho dne do Bank of Canada

  a přinesla sebou pytel plný peněz.

  Prezident se jí tedy zeptal, kolik chce teda uložit peněz

  a ona řekla 165.000 $ a hodila pytel peněz na stůl.

  Prezident se samozřejmě zajímal,

  jak přišla k takovému jmění, a tak sejí zeptal:

  „Paní, překvapuje mne, že si nosíte u sebe všechny tyto peníze.

  Jak jste k nim přišla?“.

  Stará paní odpověděla:

  „Sázela jsem“.

  Prezident se jí zase zeptal :

  „Sázela jste? O jaký druh sázení šlo?“

  Stará paní odpověděla:

  „Například, vsadím se o 25.000 $ , že jsou vaše koule hranaté.“

  „HA! HA!“ zasmál se prezident .

  „To je hloupá sázka. Nemůže nikdy vyhrát sázku tohoto typu!“

  Stará paní ho tedy vyzvala:

  „Tedy přijímáte mojí sázku?“

  „Jistě,“ řekl prezident ,

  „Vsadím 25.000 $, že mé koule nejsou hranaté!“

  Stará paní tedy řekla:

  „Vida, že jde o tolik peněz,

  můžu zítra přivést v 10 hodin svého advokáta jako svědka?“

  „Samozřejmě!“ řekl důvěřivý prezident.

  Té noci byl kvůli té sázce prezident opravdu nervózní

  a strávil spoustu času před zrcadlem kontrolou svých kulí,

  otáčeje se neustále vpravo a vlevo.

  Kontroloval je pozorně dokud si nebyl jist,

  že není absolutně možné,

  aby jeho koule byly hranaté a že vyhraje sázku.

  Na druhý den ráno, přesně v 10 hodin, 

  se ukázala stará paní i s advokátem

  v kanceláři prezidenta.

  Představila advokáta a zopakovala sázku:

  25.000 $, že prezidentovy koule jsou hranaté!"

  Prezident znovu přijal sázku a stará paní navrhla,

  aby si sundal kalhoty,  aby všichni mohli vidět.

  Prezident souhlasil.

  Stará paní koule pozorně prohlédla a pak se zeptala,

  jestli se jich může dotknout.

  "Tak dobře, konečně 25.000 $, je spousta peněz,

  čili Vám věřím, že si musíte být absolutně jista."

  V tu chvíli si všiml, že advokát se tluče svou hlavou o zeď.

  Prezident se zeptal paní:

  "Co se k čertu děje s vaším advokátem?"

  Ona řekla:

  “Nic, kromě toho, že jsem se s ním vsadila o 100.000 $,

  že dnes ráno v 10 hodin budu mít ve svých rukou

  koule prezidenta Bank of Canada“.

 

 

 

     

 

 

 

 


 

 

 

 

 


       BAŤA povedal:

 


1.           Náš zákazník, náš pán.

 

2.           Čokoľvek vyrobíte, musí zákazníkovi slúžiť dobre, bez ohľadu na cenu.

 

3.           Nenaháňajte sa za peniazmi. Kto sa naháňa za peniazmi, ten ich nedobehne nikdy. Slúžte. Keď  len budete slúžiť podľa svojich najlepších síl, nebudete môcť uniknúť peniazom.

 

4.           Odmenou víťaza je právo a príležitosť slúžiť druhým.

 

5.           Pravý úspech docielite, keď naučíte ľudí riadiť svoju prácu a to bude tým ľahšie, čím väčší prospech z toho budú mať.

 

6.           Ide o to, aby každý spolupracovník vo firme poznal účtovníctvo. Chcem, aby poznal v číslach všetko, čo sa týka jeho práce.

 

7.           Keď sa ocitnete v zlých časoch, génius Vám z nich nepomôže. Vtedy nezostáva, iba konať a pracovať. V konaní a práci je život a len život nám ukáže ako konať a pracovať múdro.

 

8.           Nebezpečie? Najviac ľudí zomiera v posteli, keď sa prestanú hýbať. Ak sa zastavíte, ste mŕtvy. Ak sa spomalíte, ste napoly mŕtvy. Svet bol a bude nebezpečným vždy. Život je pohyb a nehybnosť je smrť.

 

9.           Nebojte sa ničoho, majte odvahu.

 

10.       Zbavte sa svojej malosti a veľkosť Vás nájde sama.

 

11.       Ak chcete vybudovať firmu, vybudujte najskôr seba.

 

12.       Usporiadajte svoju životosprávu, aby ste sa stali schopní k veľkým výkonom. Duševným aj fyzickým.

 

13.       Robte len takú prácu, ktorá slúži ľuďom. Obchod je služba ľuďom. Čím dôkladnejšie pochopí obchodník túto pravdu, tým viac bude schopný rozširovať okruh ľudí, ktorí budú stáť o obchodné spojenie.

  

14.       Budovy, to sú hromady tehál a betónu.

       Stroje, to je hromada železa a ocele.

       Život tomu dávajú len ľudia.

 

15.       Buď príkladom.   


 

 

 

 

 

 

„Všetko je osobné. Aj tá najmenšia maličkosť.

Osobné je každé hovno, čo každý človek musí celý život žrať.

Hovoria tomu obchod.

V poriadku.

Ale je to osobné až hrúza.

Keby môjho priateľa zasiahol blesk, bral by som to osobne.

Vzal by som osobne aj to, keby urobil prešľap.

Všetko beriem osobne.

Ako boh, ktorý je v každom pierku, ktoré vypadne vrabcovi z chvosta. 

Vieš čo? Ja beriem osobne aj nešťastné náhody.

Nešťastné náhody sa nedejú ľuďom, ktorí ich berú ako osobnú urážku.“

 

 

 

 


LELKEHO PODMIENKY PRE LETECKÉ ESO :


 -   ZAISTI SI VŠETKY VÝHODY

 -   ÚTOČ ZOZADU

 -   ÚTOČ HROMADNE

 -   KEĎ ZAÚTOČÍŠ NEPRESTÁVAJ

 -   NENECHAJ SA NEPRIATEĽOM OŠIALIŤ

 -   MAJ NEPRIATEĽA NA OČIACH

 -   ÚTOČ ZBLÍZKA

-         ÚTOČ S ÚMYSLOM ZABIŤ

 

 

 

 


Ak máš cieľ,
choď do toho naplno !
 
Možno sa objavia prekážky, ťažkosti.
Možno sa dočkáš poníženia, výsmechu
alebo opovrhnutia.. možno sa dostaneš do izolácie.
Možno prídeš o rodinu, priateľov alebo aj o rozum.
Možno ťa čaká väzenie, samota alebo prespíš pár dní na lavičke v parku.
Samota je dar a to všetko sú len skúšky,
čo si ochotný pre svoj cieľ obetovať.
Mysli na to, že nie je dôležité to, čo stratíš, ale to, čo získaš.
Mysli na to, že nie sú dôležití tí, ktorí odídu, ale tí, ktorí zostanú.
 
Ak vytrváš,
budeš sám s Bohmi
a noc zahorí červenou žiarou.
Iba takýto boj stojí za to. 

 

 

 

 

Horel les a všetky zvieratá sa snažili uniknúť požiaru cez rieku.

Škorpión prosil líšku:

„Líška prosím ťa, prenes ma na chrbte cez rieku, pretože ja neviem plávať a ak sa nedostanem cez rieku, zhorím v požiari.“

Líška mu odpovedala:

„Preniesla by som ťa, ale sa bojím, že by si ma poštípal a ja by som zomrela.

Škorpión jej povedal:

„Nepoštípem ťa, ver mi, veď keby som ťa poštípal a ty by si zomrela v rieke, utopil by som sa aj ja.

Líška mu uverila a tak vyplávala do prúdu rieky so Škorpiónom na chrbte.

Keď boli v strede rieky, Škorpión ju poštípal.

Líška sa ho spýtala:

„Prečo si to urobil? Veď teraz obaja zahynieme.“

Škorpión jej odpovedal:

„Vieš Líška, my Škorpióni sme už takí.“   

 

      O Kozliatku, ktoré sa naučilo počítať :- )


Žilo raz jedno kozliatko, ktoré sa naučilo počítať.  
Raz, keď bolo na prechádzke stretlo kohúta a hovorí - ja viem počítať.
Kohút - a to je čo?
ono hovorí – no tak:
ja, to je jeden
a ty, to je dva.

Kohút - a to ako?

Kozliatko - teraz sme už spočítaní
kohút - a to aj ja?
kozliatko - áno - hovorí s úsmevom

Tu sa kohút zamračil, nazlostil  
a kričí -  no počkaj kozliatko!

Chcel skočiť na kozliatko
a tak kozliatko muselo začať pred kohútom utekať.

Ako tak utekajú, pribehli až k býkovi a ten sa pýta – kam utekáte?
Kohút – naháňam kozliatko, lebo ma spočítalo
Býk – a to ako? Ako si ho spočítalo?
Kozliatko opatrne – no tak:
ja, to je jeden,
kohút, to je dva
a ty, to je tri.

Kohút – táááák a už aj teba spočítalo..
Tu sa aj býk nazlostil a rozbehol sa za kozliatkom a za býkom kohút.
A tak muselo pred oboma utekať.

Bežia všetci okolo psa a ten na nich kričí – kam tak utekáte?
Býk – naháňame kozliatko, lebo nás spočítalo.
Pes – a to ako? Ako si ich spočítalo?
Zadýchané kozliatko začne bojazlivo – no tak:
ja, to je jeden,
kohút, to je dva,
býk, to je tri
a ty, to je štyri.

Kohút a býk zvolali zborovo: tááááák a už aj teba spočítalo.
Tu sa aj pes nazlostil a rozbehol sa za kozliatkom.
Za psom býk aj kohút a tak kozliatko
opäť muselo pred všetkými utekať.

Ako tak kozliatko z posledných síl uteká rieke, uvidelo tam loď.
Rýchlo uteká na ňu.
A všetci prebehli za ním, jeden po druhom, po lavičke na loď.

Tu sa loď začala veľmi kolísať až sa všetci zľakli, že sa potopí.
Pri kormidle stál ošľahaný lodný kapitán, Káčer
a ten ustarostene kričí - koľko Vás pribehlo?
Táto loď uvezie len 5 pasažierov!
Tristo striel! Vie tu niekto počítať?

Udychčané ustráchané kozliatko sa obzerá,
že tu už nemá kam utiecť a už ani nevládze,
a radšej sa od strachu krčilo v kúte.

Ale všetky zvieratá, ktoré ho prenasledovali sa pustili do kriku – kozliatko!
Kozliatko vie počítať!
A so strachom sa pozerali na loď, či sa ešte nepotápa.

Tu Káčer hneď ako kapitán nariadil: Kozliatko,
rýchlo nás spočítaj, či nás táto loď uvezie!
Kozliatko bojazlivo vykuklo z kúta a potichučky začalo počítať – no tak:
ja, to je jeden, kohút, to je dva, býk, to je tri, pes, to je štyri a káčer, to je päť.
Tu Káčer zvolal – hurá, sláva, nepotopíme sa!
Loď uvezie päť pasažierov a presne toľko nás je na lodi!
Ďakujeme Kozliatko!

A vtedy sa všetky zvieratá potešili, že sa neutopia
a na kozliatko sa už vôbec nehnevali
ale tešili sa že majú takého múdreho kamaráta,
ktorý ich vie všetkých spočítať.  :-  )  

Všetky spolu opustili loď a odišli domov.


A to je už koniec rozprávky o Kozliatku,

ktoré sa naučilo poočítať :- )))))

 

 

 

 


 

Kde bolo, tam bolo, bol raz jeden mladý princ, ktorý veril v mnoho vecí, okrem troch. Neveril v ostrovy, neveril v princezné, neveril v Boha. Jeho otec, kráľ, mu totiž povedal, že tieto veci neexistujú. Keďže v kráľovstve nebolo princezien, ani ostrovov, a ani nijakej stopy po Bohu, princ otcovi uveril. Ale potom, jedného dňa princ opustil palác a prišiel do susednej krajiny. K jeho údivu videl z každého brehu ostrovy a na týchto ostrovoch zvláštne a znepokojujúce stvorenia, ktoré sa neodvážil ani len pomenovať. Keď hľadal loď, videl, ako sa k nemu po pobreží približuje muž v kompletnom večernom oblečení.

"Sú to skutočné ostrovy?" spýtal sa mladý princ, "samozrejme, že sú to skutočné ostrovy," odvetil muž vo večernom odeve.
"A tie zvláštne a znepokojujúce stvorenia?"
"Všetky sú pravé a nefalšované princezné."
"Takže aj Boh musí existovať!" vykríkol princ.
"Ja som Boh," odpovedal muž vo večerných šatách a s lukom.

Princ sa vrátil domov tak rýchlo ako len mohol.
"Tak si sa vrátil," privítal ho otec kráľ.
"Videl som ostrovy, videl som princezné, videl som Boha," povedal princ vyčítavo.
Kráľom to nepohlo.
"Žiadne ostrovy, ani princezné, ani Boh neexistujú."
"Videl som ich."
"Povedz mi, ako bol Boh oblečený."
"Bol vo večernom odeve."
"Boli rukávy jeho plášťa vyhrnuté?"
Princ si pamätal, že áno. Kráľ sa usmial.
"To je rovnošata mága. Bol si oklamaný."

Po tomto sa princ vrátil do susednej krajiny a šiel na to isté pobrežie, kde ešte raz stretol muža v kompletnom večernom oblečení.
"Môj otec, kráľ, mi povedal, kto ste," spustil princ rozhorčene.
"Minule ste ma oklamali, ale druhý krát sa vám to nepodarí. Teraz už viem, že to nie sú skutočné ostrovy a skutočné princezné, pretože ste mág."
Muž na pobreží sa usmial.
"Si to ty, kto je oklamaný, môj chlapče. V kráľovstve tvojho otca je veľa ostrovov a veľa princezien. Ale ty si pod vplyvom otcovho kúzla, takže ich nemôžeš vidieť."

Princ sa zadumane vrátil domov. Keď zbadal svojho otca, pozrel mu do očí.
"Otče, je pravda, že nie si skutočný kráľ, ale len mág?"
Kráľ sa usmial a vyhrnul si rukávy.
"Áno, syn môj, som len mág."
"Takže muž na druhom brehu bol Boh."
"Muž na druhom brehu bol iný mág."
"Musím poznať pravdu, ktorá je za mágiou."
"Za mágiou nie je nijaká pravda," odpovedal kráľ.
Princ bol plný smútku. Povedal:
"Zabijem sa."

Kráľ mágiou spôsobil, že sa zjavila Smrť. Stála vo dverách a kývala na princa. Princ sa zachvel. Spomenul si na všetky tie krásne, hoci neskutočné ostrovy a na všetky tie krásne, hoci neskutočné princezné.
"Dobre," povedal, "môžem to zniesť."
"Vidíš, syn môj," povedal kráľ, "ty tiež začínaš byť mágom."


 


         Na ceste ležal zmrznutý vták.

Išlo okolo stádo kráv a jedna na vtáčka vy... lajno.

Vtáčika zohrialo, ožil a vyskočil z lajna.

Keď však zistil, že to bolo kravské lajno, začal strašne vrieskať.

Prišla mačka a zožrala ho.

 

Poučenia: Nie každý, kto sa na teba vy...,  je tvoj nepriateľ

                 Nie každý, kto ťa z toho vytiahne je tvoj priateľ

                 Keď si z toho vonku, tak drž zobák a nevrieskaj.

 

 

 

 

 

Raz sa stalo, že môjho otca navštívil neverec a hovorí:

 

„Povedz mi kráľ môj, prečo sa má Tvoj ľud modliť s ružencom o dvanástich zrnkách?

 

Ja hlásam, aby sa modlil s ružencom o deviatich zrnkách.

 

O čo má Tvoj ruženec väčšiu váhu?“

 

Otec mu odpovedal:

 

„Náš ruženec má váhu presne dvanástich hláv, ktoré som dal kôli nemu zoťať.“

 

A Boh neverca osvietil a on uveril..


 

 


 

Hvězdy a osudy

 


 

Smělí a nápadití Berani,

 

vroucí a houževnatí Býci,

 

přátelští a vtipní Blíženci,

 

laskaví a věrní Raci,

 

štědří a velkorysí Lvové,

 

rozumné a pracovité Panny,

 

slunné a harmonické Váhy,

 

hlubocí a jasnozřiví Štíři,

 

Střelci plni života a jasu,

 

Kozorozi vznešení a moudří,

 

Vodnáři svobodní a tvůrčí,

 

něžné a obětavé Ryby.

 


 

 

I. kvadrant napájí voda – je to zrod.


 

Beran – to je vznik.

 

Byl li Beran ohnivým semenem budoucnosti,

je Býk kořenem přítomnosti, mocně zapustěný do hlíny.

 

To, co Beran objevil a Býk zhmotnil,

je v Blížencích promyšleno, osloveno a pojmenováno.

Blíženci jsou první jméno skutečnosti.

V Blížencích se tvoří vzájemnost.

 

Otázky v Panně zrají v problém

a ve Štíru ztemní v tajemství

ale pro Blížence jsou milým osvěžením mysli.


 

II. kvadrant má vnitřní živel vzduch

– je to čas ochrany a výchovy.


 

Rak je zrod lidského citu

 

Proti úzkostně podrobivé něze Raků

stojí hrdá a smělá vůdčí síla Lvů.

Lev je převzetí vlády nad světem.

 

Panna je přijetí služby ve světě.

 

Po Raku – matce a Lvu  - otci,

přichází Panna jako kralevicův učitel.

Paradoxně se tu služba slévá s autoritou.

 

Blíženec občas nechápe to, co nelze vyjádřit slovy.

Silná zbraň Panny je logický úsudek.

 

 

III. kvadrant – vnitřní živel – země – je to dozrání.


 

Panna dává vývoji smysl pro povinnost,

Váhy mu dají smysl pro krásu.

Váhy jsou znamením slasti a mají úkol harmonizovat.

Štír je zatěžkávající test těsně před cílem.

 

Beran cosi objevil a Býk to zhmotnil.

Každé znamení to obohacovalo.

Teď přišel Štír aby to posoudil.

Štír je röntgenové oko.

 

Střelec je samo dozrání.

Beran je jiskra, Lev je plamen a Střelec srší jako vulkán.

 

Štír hledá chybu, Střelec hledá cíl.


 

IV. kvadrant – vnitřní živel – oheň,

symbolizující obětní hranici

– je to doba oběti.


 

Zemský Kozoroh prědstavuje zažehnutí hranice.

Vzdušný Vodnář je dým, stoupající k nebi.

Vodné Ryby uzavírají vývoj vodou, která oheň ulévá.

 

Kozoroh přišel aby zhodnotil.

Kozoroh je paměť lidstva.

Nemá onu závratnou moc Štíra.

Nerozhodne o životě a smrti ale o významu a ceně.

 

Štír je soudcem v hrdelní při světa.

Kozoroh je lektor, který na svět píše posudek.

 

Kozoroh vývoj podepsal a předal.

Teď je na Vodnáři, aby zjevil jeho smysl.

 

Vodnář je zvěstovatel, apoštol a hlasatel.

 

Beran alarmuje: Pryč s tranicí, svrhněte normy.

Vodnář nic bořit nepotřebuje. Ptá se: k čemu normy?

 

Střelec vývoj završil, Kozoroh posoudil a Vodnář rozdal.

Dvanácté znamení zdedilo prázdné ruce.

Ryby jsou smysl oběti.

Darem Ryb je sladkost zapomění. 

 

Otázka Střelcova osudu zní: Kde je můj cíl?

Ryba se ptá: Čemu se obětovat?

 

Vodnářské téma zní: jinak.

Rybí téma zní: jinam.


 

 

 

 

                           Pán je môj pastier, nebudem mať nedostatku.

Na sviežich pastvách ma pasie, z čistých prameňov napája.

Dušu mi občerstvuje, po spravodlivých cestách vodí ma.

pre svoje meno sväté.

A hoci by som údolím smrti kráčal, nebudem sa báť zlého.

Lebo ty so mnou si.

Palica pastierska a prút tvoj tešia ma. 

Stôl prestrieš mi pred očami zlých a potieraš mi hlavu olejom.

A pohár môj je štedro naplnený.

Milosť a dobrota ma budú sprevádzať v dňoch môjho života.

A dlho budem bývať v dome pánovom.

 


 

 

Karavana.

 

Podstatu karavany odhalíš, když se karavana octne v nesnázích.

 

Nehleď na marný šum hlasú a dávej pozor:

když se ji do cesty položí propast, obejde ji, když před ni vyroste skála, vyhne se ji, když je písek moc měký, zamíří tam, kde je tvrdý, ale vždycky se  zase vrátí do púvodního směru.

 

Když praská  v solném údolí súl pod váhou břemen, pohleď, jak se všichni činí, jak pomáhají zvířatúm z bláta a tápavě hledají pevnější vrstvu, ale i tentokrát se zase rychle a v pořádku navrátí v púvodní směr.

 

Když sklouzne nějaký náklad, lidé se zastaví, pozbírají rozbité bedny, naloží je jinam, přitáhnou uzel skřípějícího povrazu, aby je lépe upevnili a zase pokračují stejnou cestou.

 

Někdy se stane, že vúdce zemře.

 

Obklopí ho.

Potom ho pohřbí do písku.

Začnou se dohadovat a radit.

 

Nakonec dosadí nového vúdce a zase vykročí za stejnou hvězdou.

 

A tak se karavana pohybuje stále tím jedním směrem, kterým je ovládána.

 

Je jako kámen, kerý se sune po neviditelném svahu.

 

 

 

 

OSUD ČLOVEKA


Osud má pre človeka iba vtedy význam, keď človek začne v osud veriť.

 

Slobodný človek je ten, ktorého vôľa nie je iba výrazom tvrdohlavosti.

 

Verí v osud a je presvedčený, že ten osud ho potrebuje, ale nedrží ho na špagáte, čaká ho a on k nemu musí ísť, aj keď nevie, kde sa s ním stretne.

 

Vie však to, že sa musí celý nasadiť.

 

Veci nepôjdu tak, ako on rozhodne, ale to, čo sa má udiať sa udeje iba vtedy, keď on sám nejako rozhodne.

 

Musí obetovať svoju maličkú a neslobodnú vôľu ovládanú mnohými vecami a pudmi v prospech svojej veľkej vôle.

 

Potom už nezasahuje, ale zároveň neponecháva udalostiam voľný beh.

 

Počúva, čo sa v ňom rodí, sleduje ako plynie život vo svete, nie však aby sa ním nechal viesť, ale aby uskutočnil svoje túžby. 

 

 

 

NATIVITA

Vy jste vaše nativita. Nativita není něco, co musíte změnit, nejste bohem, který vládne zvnějšku vaší pozemskou přirozeností. Nativita je něco, co je pro vás k vytvoření a říká vám , jak to provést - rozvinutím možností, které jsou v ní naznačeny. Je to řada pokynů, skrze které vám vesmír říká, čím vás chce mít, jakou funkci v něm máte mít a jak toho nejsnáze dosáhnout.

Teoreticky byste mohli realizovat tuto funkci spontánně a přirozeně, protože je vaším skutečným "Já" ve vztahu k vesmíru. Ale nejste zrozeni z ničeho. Vaše vynoření se coby potenciální individuality obklopuje minulost. A tato minulost /v podobě rodiny, společnosti, kultury, náboženství, morálky, tradice/ se vás snaží přimět k tomu, abyste se vyvíjeli a rostli podle její vůle.

Jistěže vědomí dítěte potřebuje ke svému vývoji takovou rodinnou, společenskou a kulturní dělohu, stejně jako vaše tělo potřebovalo matčinu dělohu, aby se vyvinuly jeho orgány k zralosti. Tyto dělohy /fyzické nebo společenské/ mohou být krásné. Ale taky mohou být, jak tomu dnes ve většině případů je, chaotickými místy - hlavně sociálně-kulturní lůno.

Problém je však v tom, že ony nepředstavují vaše božské"Já".   V mnoha případech nepomáhají v rozvoji zvláštních individuálních potencialit, které jsou podstatou tohoto "Já". Jestliže se chcete stát tím, čím toto "Já" může být, tedy jestliže chcete aktualizovat jeho možnosti, musíte se vynořit ze své kolektivní společenské minulosti, musíte se stát opravdu individualitou.

Můžete to udělat nevědomě, hnáni revoltou, ctižádostí, vášní, bolestí, tragédií nebo objevováním toho co jste skrze zkoušení toho, co nejste. Ale je zde také vědomá cesta k odkrytí vašeho božského jména, kterým vás vesmír chce oslovit - porozumět potřebě světa, na niž se máte stát odpovědí.

Tato vědomá cesta může mít mnoho podob. Jedna z nich je meditace. Další cesta je studium a rozvoj mysli, schopné proniknout klamy a iluzemi společenského prostředí. Oddanost osobě, která, jsouc osvobozena a vědoma si své božské identity, vám možná ukáže cestu k rozvinutí vaší osobnosti a k seberealizaci, to je taky cesta. A astrologie může být ještě další cesta, jestliže je k ní přistupováno způsobem, který je doporučený v  mnohých spisech.

 

 

 

Povinnosť                 bez lásky robí človeka         mrzutým

Zodpovednosť         bez lásky robí človeka         bezohľadným

Spravodlivosť        bez lásky robí človeka         tvrdým

Pravda                       bez lásky robí človeka         kritickým

Výchova                     bez lásky robí človeka         rozporuplným

Chytrosť                   bez lásky robí človeka         prefíkaným

Láskavosť                bez lásky robí človeka         pokryteckým

Poriadok                   bez lásky robí človeka         malicherným

Znalosť vecí             bez lásky robí človeka         neústupným

Moc                             bez lásky robí človeka         násilníckym

Česť                            bez lásky robí človeka         pyšným

Vlastníctvo             bez lásky robí človeka         lakomým

Viera                          bez lásky robí človeka         fanatickým

 

 

 

 

a teraz vstaň a choď, ...musíš!

  

 

nikdy nestrácaj hlavu, nanajvýš ju môžeš na chvíľu zvesiť

 

 

 náš osud je vo hviezdach ale sila hviezd je v nás

 

 

 netráp sa nad maličkosťami, všetko sú  maličkosti

 

 

 človek, ktorý je pánom sám sebe, nebude mať iných pánov

 

  

kto sa nebojí, toho sa boja

 

 

 

najsilnejší človek je usmiaty človek

 

 


povedať niečo raz znamená nepovedať ani raz

 


 

nepútaj svoj život k jedinej kotve

 

 


na dvoch trakoch gate visia

 


 

syr je zadarmo iba v pasci na myši

 


 

veci vzdialené sú niekedy tak úplne blízko 

na niektoré veci musí prísť každý sám 

kto vylúči zo svojho života nízkosť, nemôže rásť


 

 

vzdelanie neznamená umenie vedieť ale umenie jednať

 


 

ja som príčina


 

topánky si vyzuj až keď prídeš k rieke


 

aby si mohol preplávať rieku, musíš sa pustiť brehu


 

aby si mohol prejsť po moste, musíš na ňom najkôr stáť


 

pojďte blíž pojďte dál, chuďas boháčem se stal,

protože když mu bylo nejhůř, tak se smál


 

smej sa a svet sa bude smiať s tebou, mrač sa a budeš sa mračiť sám.

kto to dokáže, s tým ide svet, kto to nedokáže, ide svetom sám


 

vy ste autoritou vo svojom živote

 

 

to jediné, čo vám bráni v dosiahnutí toho, čo chcete sú cudzie presvedčenia a názory, ktoré ste prijali ako pravdu

 

 


čo si o mne myslíte, to sa ma netýka

 


 

nesmieš slobodne nakladať s pokladmi radosti uloženými vo svojom vnútri, kým nepríde ich chvíľa

 


nariadenia sa podobajú náboženským rituálom,

ktoré sa zdajú byť nezmyselné ale sú pre ľudí správnym vodidlom

 


niet vonkajšej osudovosti ale existuje osudovosť vnútorná. nadíde chvíľa, keď človek zistí, že je nezraniteľný. od toho momentu vás chyby priťahujú ako závrat

 

 

môže sa ukázať, že porážka je jedinou cestou k obrodeniu, napriek tomu aká je ohavná. Je isté, že treba odsúdiť na zánik semienko, ak má vzniknúť strom


 

nikto za teba nič neurobí


 

nemysli za druhého

 


vojna sa jednou bitkou nevyhráva ani neprehráva


 

vojna sa nevyhráva na bojisku


 

vo vojne nie je najťažšie biť sa, ale čakať

 


keď nevládzeš, pridaj


 

všetko je tak ako má byť


 

ako si to povieš, tak to budeš mať


 

keď si človek uvedomí, že spí, v tom okamžiku už je napoly zobudený


 

ak na najdlhšej ceste urobíš krok, skrátiš ju


 

nie je jednoduché úplne sa mýliť


 

byť víťazom je vlastne tiež opatrnosťou


 

v okamihoch, keď dochádza k tým najdôležitejším veciam nášho života často nevieme, čo sa práve deje


 

nemôžeme pochopiť poriadok tohto sveta, v ktorom žijeme ak nás v ňom neuväznia

 


 

aktivizácia tendencie potvrdiť skutočnosť


 

nenechajte sa znechutiť


 

vetru neujdeš a tak prijmi zodpovednosť za svoje činy,

napni plachty, zrovnaj loď a nechaj sa unášať

 


zavše vyjde spod zeme hrmot najhlbšie pochovaných vecí

a víri šialene vo vzduchu ako horiaci fosfor,

ale tieto plamene žiaria iba chvíľu aby zmiatli človeka        

 

 

šťastie nie je v peniazoch ale v ich množstve


 

keď prehovoria peniaze, pravda je ticho

 


peniaze sú silné vojsko 

peniaze nie sú všetko, sú ešte zlaté tehly a nehnuteľnosti


 

peniaze riešia všetko


 

peniaze nie sú dôležité, zvlášť pre toho, kto ich má dosť


 

ja peniaze nepotrebujem, ale všetci naokolo ich odo mňa chcú.


 

iba jedna noc a slnko sa znovu zrodí

 

more dáva každému novú nádej tak, ako spánok prináša sny

 

východ je z východu, západ zo západu, na svete tí dvaja nikdy sa nezídupadá lístie,

jeden list prikrýva druhý.

kvapky dažďa šuchocúhad sa musí plaziť po svojom bruchu

 

 

nedívaj sa hadovi do očí

 

 

vymlátime trávu, vyplašíme hady


 

istota musí prísť zvnútra

 

ak ulpievaš na minulosti, okrádaš prítomnosť,

ak ignoruješ minulosť, môžeš ukradnúť budúcnosť

 

 

ak je niekto jediný kto to môže urobiť, tak to musí urobiť

 

 

keď sú v tichu všetky slová zabudnuté, objaví sa to pred vami

 

 

moc tajgy nie je v jej vysokých stromoch ale v tom,

že iba kŕdle vtákov vedia, kde sa končí

 

 

jiní se bouří, já sem nepohnutý, svíráni svou žádostivostí, já sem nepohnutý, naslouchaje moudrosti mudrců, já sem nepohnutý, ubírám se jen svou vlastní cestou

 

 

zistil som, aké dôležité je pritakanie vlastnému osudu. lebo takto je tu ja, ktoré nezlyhá ani potom, keď sa deje niečo nepochopiteľné. ja, ktoré vydrží, ktoré unesie pravdu a ktoré dorástlo na svet a osud

 

 

 

nehledám své štestí, hledám své dílo

 


dokazujte si vlastnú silu a nesťažujte sa,

že že svet sa nezastaví, aby vás urobil šťastnými

 

 

ozajstná odvaha je taká, ktorá sa púšťa do nemožného

 

 

 

skutočnosť ženy nikdy nedosiahne predstavivosť muža, za ktorou však skutočnosť muža iba pokrivkáva

 

 

skry svoj meč za úsmev

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

skry svoj meč za pokoru

 


 

skry svoj meč za priateľstvo


 

skry svoj meč za ústup

 

 

 

nájdeme cestu alebo cesta nájde nás


 

cestu nájdeme alebo urobíme

 

 

niektoré cesty vedú iba dopreduaj pád dáva silu


 

strážte sa pred slobodou, ku ktorej ste ešte nedorástli a tak chráňte svoju dospelosť

 

 

niekedy je nezdar jedinou cestou k úspechu

 

 

ak budeš sedieť pri rieke dosť dlho, uvidíš v nej plávať telo svojho nepriateľa


 

 

aj malý človek sa môže pomstiť veľkému

 


 

vyťažiť sa dá zo všetkého

  

 

pri vyjednávaní sa nikdy nerozčúľ, nikdy nepouži hrozbu, vysvetľuj, zdôvodňuj

 

  

pri rozhovore získaj viac informácií ako druhá strana

 

 

 za každým majetkom je nejaký zločin

 

 

 zradca sám sebe nikdy neodpustí

 

 

 Strach je živený krvou a železom.

 

 

 Strach nemá cenu

 

 

 Strach je niekedy dobré miesto, kde začať.


 

kameň, ktorý letí, neobrastá machom


 

rázne vo veci, primerane v spôsobe

 

 

nesleduj ruky nepriateľa ale jeho oči, nesleduj jeho zbrane ale jeho samého

 

 


NECH  je nám dané pravdu Spoznať,

Nech je nám daná vôľa ju zvoliť,

Nech je nám daná sila ju uskutočniť. 

 

 

 

Pravda sa rodí v spore.

  

 

Úspech sa najskôr uskutočňuje vždy v mysli,

pretože naše myslenie formuje náš život.

 

 

 

Aj striebornú medailu je možné získať len bojom o zlato.

 

 

Prežiť

Vyhnúť sa

Vzdorovať

Uniknúť


 

 

v divom tvorovi nič nedokáže vyvolať súcit. ani zamrznuté vtáča, ktoré spadne z konára na zem, nepoľutuje ho, nesúciti s ním.


 

 

Já tvora divokého nespatŘil, jenž osud svŮj by proklínal.

Pták zmrzlý z větve spadne a osud svŮj neproklíná

 

 

 

Najskôr nepriateľa pozoruj. Príde čas, keď zaplatí.

 

 

 

Kdo sa chce se mnu vyprávjac, ten musí byc cicho.

 

 

 

Boh je s nami, kdo je s nimi?


 


Každý deň neprší. 

Semená nášho osudu sú živené koreňmi našej minulosti.


 

Každá vec existuje sama pre seba a predsa je každá vec súčasťou nejakej inej. To jedno a to mnohotvárne obsahuje princípy priestoru a času.

Cesta hore a cesta dole je tá istá.

  

 

Dokázať splniť želanie nie je žiadnou fantáziou. Je to skutočne možné. Nič nám v tom nebráni, pretože vďaka svojmu spôsobu nazerania na svet sa dokážeme zbaviť všetkých obmedzujúcich myšlienok.

  

 

Všetko je možné a nič nie je také dobré aby to nemohla byť pravda

 

 

Využite doposiaľ neznáme súčasti svojho ja

  

 

Musíme uniesť tú úzkosť, ktorá sa s tvorivým prístupom spája

 

 

Akonáhle sa rozoznie vnútorný signál, musíme ho vypočuť

 

  

Náš svet je oveľa tvárnejší, ako si dokážeme predstaviť

 

  

Akonáhle zistíme, že všetko je možné, vtedy sa svet okolo nás môže stať flexibilný

  

 

Budúcnosť už existuje, len čaká, až ju uzrieme.

  

 

Všetok čas je práve teraz.

Všetok priestor je práve tu.

  

 

Zmena pred seba vrhá tieň.

  

 

Udalosť vrhá tieň.

  

 

Svet, ktorý vidíme, sme sami vytvorili tým, že sme sa ho rozhodli takto vnímať.

  

 

Želanie sa musí vysloviť samé

  

 

Boj nesmie byť vedený priamou silou.

  

 

Uznanie existencie negatívneho umožňuje pracovať s pozitívnym.   

  

 

Sami vytvárame vlastný život.

Sme vžydy bezvýhradne zodpovední za všetko, čo sa v našom živote prihodí.

 

  

Žiadny trend nie je nezvratný.

 

  

Pohľad dopredu robí z neviditeľného viditeľné.

  

 

Slová sú nástroje pôsobiace nediditeľnou cestou aby vznikli viditeľné výsledky.

  

 

Energia vychádza z nás a riadi sa našimi vlastnými slovami.

  

 

Keď pochopíme, že sme súčasťou vesmíru, nadobudnú naše slová rovnakú moc.

  

 

Keď sme so všetkým okolo v jednote, nič nie je proti nám

  

 

Sila vychádza z nášho vnútra.

  

 

Sila nie je nikdy smiešna.

  

 

Naše slová majú stále moc.

  

 

Riešenie nám prinesie naše podvedomie.

  

 

Všetok čas, minulosť súčasnosť a budúcnosť sa odohráva súčasne.

  

 

Spievame všetci, ústa sú moje.

  

 

Rozhodnite sa pre svetlo.

  

 

Všetko je možné.

  

 

Čas nie je dôležitý.

 

  

Dôležitý je život.

 

 

Kde je predstava, tam je energia

  

 

To, čo bolo, to aj bude. To, čo sa stalo sa aj stane.

Nie je nič nové pod slnkom.

 

 

Keď si vedľa skutočného prázdného skleneného pohára, ktorý vidíš pred sebou, dokážeš predstaviť druhý, tak, aby si ich nevedel rozoznať, vtedy sa ti splní každé želanie.

  

 

Nie je nutné aby boli víťazi a porazení.

  

 

Keď je čas, je čas.

  

 

Chyť kabát a nezabudni na klobúk.

Na prahu nechaj svoje starosti a veď svoje kroky na slnkom zaliatu stranu ulice.

  

 

A ak raz zistíš aký máš dolet..

  

 

Boh robí iba zázrak, ostatné je ľudská hlava

  

 

Svet je to, čo si z neho urobíme

  

 

Cieľom lekcie 3 je dostať sa k lekcii 4

  

 

Blesk rozťal oblohu a hrom zatriasol krajinou. Potom všetko stíchlo.

  

 

 Niektoré cesty vedú iba dopredu

  

 

Pre mňa táto cesta vedie iba dopredu

  

 

Šerm je vec rovnováhy. Udržte si svoju a vyveďte z nej súpera.

Meč držte jemne ako milenku a potom zaútočte.

 

 

„ Pre tých, ktorí vedia. 

Pre tých, ktorí nevedia, ale tušia.

Pre tých, ktorí cítia...“ 

 

 

 

 

Teď nemusím nic řešit.

Teď mohu nechat všechno odplynout.

Teď mohu nechat všechno plynout.

Teď si to mohu dovolit.

Teď  toho chci využít.

Teď si to chci užít.

 

 

 


VEĽA ŠŤASTIA

 

 

 


 

Moje osobné vstupy:

 

 


 

_______________________________________

 

 

A teraz pozor!

Začíname!

Beží vám čas!

Máte všetky vstupy!

Čo urobíte?

 

Čo sa deje?

Vydesené oči?

Nepomôžu vám!

Des sa končí pri    GAME OWER!

Na konci hry.

Viete kedy to príde.

„Ak budem mať ísť tak pôjdem ale kým som ešte tu, ešte niečo urobím.“

 

Čo urobíte?

STE V PASCI.

Akú máte šancu?

 

Je to Vaša HRA.

 

Ako je Váš kyslík pri každom nádychu.

Nadychujte to, čo chcete!

Stáva sa to Vaše.

Každým nádychom ste bohatší.

Hrajte svoju hru.

Tvorte vlastné pravidlá!

 

 

 PLAY THE GAME !!!

 

Aká bude?

Akou si ju urobíte.

Nie je to tak, ako by ste chceli?

Prečo to nezmeníte?

Spustite to.

Začnite.

Budete stáť v nemom úžase.

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Doplňte chýbajúce slovo:

 

 

V tvorivom procese...

 

 

Kde je vôľa, tam je cesta.

 

KAM nedosiahne vôľa, tam dosiahne predstava.

 

Kde je predstava, tam je energia.

 

KAM nedosiahne predstava, tam DOSIAHNE viera.

 

Kde je viera, tam je ______________ .     

 

 

/ nádej, cieľ, úspech? /

 

 

 

 

 

.. zostava z viacerých zdrojov

 

 

 

Ďakujem